TOPLUMUN AYNASI OLARAK DİLENCİLER

Doğa, her canlı için sofra kurar. Ayılar nehir ağızlarına gidip alabalıkları bekler, arılar çiçekten çiçeğe konar. Şüphesiz, her canlı kurulan sofraya oturmak için bir miktar emek sarf eder. İnsan için de böyledir bu. Sofra kurmak için insan toplar, ayıklar, keser, doğrar, yüzer ve pişirir. Doğa her canlı için küçüklü büyüklü sofralar kurar. Siz benim doğaOkumaya devam edin “TOPLUMUN AYNASI OLARAK DİLENCİLER”